Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 – publikacja GUS

W publikacji zostały przedstawione wybrane zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw dla podmiotów aktywnych, nowo powstałych i zlikwidowanych, dotyczące wszystkich przedsiębiorstw. Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 dostępne są w załączniku oraz tutaj. Źródło: GUS

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku – analiza GUS

GUS dokonał charakterystyki przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób. Zawartość publikacji: podstawowe informacje o wynikach osiąganych z działalności gospodarczej; liczebność i struktura badanej zbiorowości (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności); liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia; … Continued

Rekordowe wyniki polskiego eksportu towarami rolno-spożywczymi w 2018 r.

    Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podał szczegółowe dane o polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w 2018 r. W ubiegłym roku odnotowano rekordowy poziom przychodów uzyskanych z eksportu towarów rolno-spożywczych. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że sektor rolno-spożywczy jest kluczowym segmentem polskiej … Continued

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2018 r.

Rok 2018 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w końcu 2018 r. w rejestrze REGON na terenie województwie łódzkiego zarejestrowanych było 247,5 tys. … Continued

Informacja WUS w Łodzi nt. działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2017 r.

Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w 2017 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 926 jednostek – to o 11,0% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, przy średnim spadku w Polsce … Continued