Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2019

Logo Główny Urząd Statystyczny

 

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu br. wyniosły w cenach bieżących 77,6 mld PLN w eksporcie oraz 77,8 mld PLN w imporcie.

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 2,1 mld PLN. W porównaniu ze styczniem 2018 roku eksport wzrósł o 4,6%, a import o 2,0%.

Więcej informacjo dostępnych jest w informacji sygnalnej GUS dostępnej w załączniku oraz tutaj

 

 

Źródło: GUS

Załączniki