Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2018 r.

Logo Urząd Statystyczny w Łodzi


Rok 2018 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w końcu 2018 r. w rejestrze REGON na terenie województwie łódzkiego zarejestrowanych było 247,5 tys. podmiotów gospodarczych – 5,7% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju.

Blisko ¾ stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Najwięcej podmiotów (25,3% ogółu) prowadziło działalność związaną z handlem, naprawą pojazdów samochodowych, jednak największy wzrost w stosunku do 2017 r. odnotowano w sekcji informacja i komunikacja (o 8,3%).

Liczba nowo zarejestrowanych jednostek przewyższyła liczbę tych, które wyrejestrowano o 2,4 tys. (tj. o 12,3%).

Informacja sygnalna Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych dostępna jest w załączonym pliku oraz tutaj.

Załączniki