Informacja WUS w Łodzi nt. działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2017 r.

Logo Urząd Statystyczny w Łodzi
Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w 2017 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 926 jednostek – to o 11,0% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, przy średnim spadku w Polsce o 10,8%.

Ponad połowa z nich (486) miała swoją siedzibę w Łodzi.

Podmioty z łódzkiego stanowiły 4,0% wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w kraju, co plasuje łódzkie na 8 miejscu wśród województw.

Najwięcej podmiotów prowadziło działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 34,2%.

Dominowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 94,3%.

Przeważały przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób – 53,5%.

Informacja sygnalna Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych dostępna jest w załączonym pliku oraz tutaj.

Źródło: WUS w Łodzi

Załączniki