Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 – publikacja GUS

W publikacji zostały przedstawione wybrane zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw dla podmiotów aktywnych, nowo powstałych i zlikwidowanych, dotyczące wszystkich przedsiębiorstw. Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 dostępne są w załączniku oraz tutaj. Źródło: GUS

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi opublikował „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego”. Wydawnictwo to prezentuje najnowsze dane statystyczne dotyczące istotnych zjawisk społecznych i gospodarczych naszego województwa w 2018 r.   Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2018 r. dostępny w … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2019 roku – informacja sygnalna GUS

Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 243,7 mld PLN w eksporcie oraz 244,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2019 r. – informacja sygnalna GUS

W okresie styczeń – luty br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 158,4 mld PLN w eksporcie oraz 167,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku … Continued