Analizy Ministerstwa Rozwoju w zakresie przepływów towarowych w ramach poszczególnych branż

Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju udostępnił analizy w zakresie przepływów towarowych w ramach poszczególnych branż: Meble i akcesoria, Części samochodowe i lotnicze, Maszyny i urządzenia, Budowa i wykańczanie budowli, Moda polska, IT / ITC, Polskie specjalności żywnościowe, … Continued

Eksport i import w okresie I-IV 2020 r. – analiza ekonomiczna KIG

Krajowa Izba Gospodarcza dokonała analizy danych o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku, które 17 czerwca br. zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Komentarz ekonomistki Izby nt. tego, jak kształtował się eksport i import w … Continued

Comiesięczny przegląd KIG sytuacji gospodarczej w branżach

Kwiecień to pierwszy miesiąc, w którym gospodarcze skutki koronawirusa ujawniły się w pełni. Dane dotyczące całej gospodarki nie pokazują jednak, jak skrajnie różniła się sytuacja pomiędzy poszczególnymi branżami, zwłaszcza w zakresie zmian sprzedaży, zatrudnienia i płac. Zachęcamy do zapoznania się … Continued

Najnowsze dane GUS nt. koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach

Jak podał w najnowszej informacji sygnalnej GUS, w maju br. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się dalsze pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) przy odbiciu w zakresie oczekiwań („prognoz”).   … Continued

Wyniki badania CMSG: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa [maj 2020 r.]

wpis w: Aktualności - pol | 0

Polscy przedsiębiorcy wciąż negatywnie oceniają kondycję swoich firm – wynika z kolejnej edycji badania „Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w czasach koronawirusa” przeprowadzonej przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. Badanie przeprowadzono od 7 do 19 maja  metodą CAWI. N=305. Kwestionariusz rozesłano do firm … Continued

KIG podała wyniki badania CMSG nt. sytuacji ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa

Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej w pierwszej połowie kwietnia br. przeprowadziło badanie na grupie 500 firm nt. sytuacji ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa. Ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw ma bufory płynnościowe na co najwyżej trzy miesiące. Prawie 70 proc. badanych firm … Continued

Comiesięczny raport makroekonomiczny KIG, czyli jak wypadła polska gospodarka w ostatnich miesiącach

Począwszy od marca statystyki przyniosą znaczny regres aktywności gospodarczej szczególnie widoczne w przemyśle, handlu czy usługach. Jak wyglądają prognozy na najbliższy okres? Na te i inne pytania odpowiada najnowszy Comiesięczny raport makroekonomiczny Krajowej Izby Gospodarczej, który dostępny jest tutaj.   … Continued