Informacja WUS w Łodzi nt. działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2017 r.

Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w 2017 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 926 jednostek – to o 11,0% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, przy średnim spadku w Polsce … Continued