Szanowni Państwo,

 

Województwo łódzkie należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju. Jest to region zlokalizowany w centrum Polski, w centrum Europy, doskonale skomunikowany, na skrzyżowaniu transeuropejskich korytarzy transportowych północ-południe: Skandynawia-Adriatyk i wschód-zachód: Moskwa - Berlin.

To tutaj można najszybciej dotrzeć z każdego zakątka świata oraz najszybciej wyeksportować wyprodukowane towary. Dzieje się to dzięki rozwiniętej sieci kolejowej oraz regularnym połączeniom kolejowym cargo, w tym do Chin, w relacji Łódź - Chengdu. Mamy również port lotniczy, gdzie oprócz lotów pasażerskich do takich miast jak Monachium, funkcjonuje też terminal cargo, który w 2014 r. znalazł się na drugim miejscu wśród polskich portów lotniczych w przewozach RFS (Road Feeder Service).

Nasze województwo jest organizatorem szeregu międzynarodowych imprez mających na celu intensyfikację współpracy gospodarczej z zagranicą.

Korzystne położenie geograficzne regionu jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi branży logistycznej, dzięki której Łódzkie stało się silnym zapleczem Polski w tej dziedzinie. Łódzkie to miejsce, gdzie najefektywniej wydaje się środki unijne oraz gdzie odnotowano jeden z największych przyrostów PKB w ostatnich latach. Efektywnym narzędziem stymulującym rozwój gospodarczy regionu jest pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy jedną z największych alokacji w kraju, a suma pieniędzy przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości (bez środków na jednostki naukowo-badawcze) wynosi blisko 268 mln EUR.

Szczególnie zależy nam na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które stanowią 98% wszystkich firm i są kluczem do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Nasz region charakteryzuje się dynamicznym i nowatorskim podejściem do gospodarki dzięki młodym, pomysłowym ludziom oraz wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Wynika to z faktu, iż Łódź to trzecie najludniejsze miasto w Polsce i duży, liczący się w kraju ośrodek akademicki. W uczelniach wyższych na naszym terenie uczy się ponad 90 tys. studentów.

W Łodzi znajduje się także British International School of the University of Łódź, gdzie dzieci przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych mogą zdobywać wiedzę i edukację na światowym poziomie. To u nas rozwija się jedna z najlepiej ocenianych w kraju Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która w 2018 roku w rankingu fDi Magazine (grupa Financial Times) została uznana za czwartą specjalną strefą ekonomiczną w kategorii Top 10 Zones Globally i jedyną z Polski w tym gronie. Otrzymała również tytuł najlepszej w Europie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Region inwestuje w Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, którego częścią jest BioNanoPark - jedno z najnowocześniejszych centrów badawczo-wdrożeniowych dla biznesu w Europie.

Łódzkie wie, dokąd zmierza. Mamy opracowaną Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Regionalną Strategię Innowacji LORIS 2030, Program Kreacji i Promocji Marki oraz bardzo interesujący program Łódzkie Promuje Start-up'y dla młodych, początkujących przedsiębiorców. Korzystne położenie i sprzyjający klimat biznesowy na wszystkich płaszczyznach sprawiają, że w Łódzkiem warto inwestować.

Serdecznie zapraszamy do inwestowania w naszym regionie.

 

Województwo łódzkie – atuty:

 • Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne
 • Regularne kolejowe połączenie cargo z Chinami (do Chengdu)
 • Liczne szkoły wyższe oraz zawodowe zapewniające pracowników o najwyższych kompetencjach
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza Łodzi – stolicy regionu
 • Potencjał naukowo-badawczy łódzkich szkół wyższych i ośrodków naukowych
 • Duże zasoby węgla brunatnego
 • Liczne małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe
 • Efektywni i przedsiębiorczy partnerzy biznesowi
 • Aktywna polityka gospodarcza władz województwa
 • Atrakcyjne oferty inwestycyjne dla inwestorów w 44 podstrefach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • British International School of the University of Łódź – szkoła dla dzieci i młodzieży międzynarodowej
 • Mikro, małe i średnie firmy mogą korzystać ze środków RPO WŁ za pośrednictwem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wojewódzkiej jednostki samorządowej wdrażającej RPO WŁ
 • Źródła wód termalnych: uzdrowisko termalne w Uniejowie; nowe ujęcia wód termalnych w Poddębicach

Data modyfikacji: 19.06.2017 r.