Szanowni Państwo,

 

Województwo łódzkie należy do jednych z najdynamiczniej rozwijających się regionów w kraju. Jest to region zlokalizowany w centrum Polski, w centrum Europy, doskonale skomunikowany, na skrzyżowaniu transeuropejskich korytarzy transportowych północ-południe: Skandynawia-Adriatyk i wschód-zachód: Moskwa - Berlin.

To tutaj można najszybciej dotrzeć z każdego zakątka świata oraz najszybciej wyeksportować wyprodukowane towary. Dzieje się to dzięki rozwiniętej sieci kolejowej oraz regularnym połączeniom kolejowym cargo, w tym do Chin, w relacji Łódź - Chengdu. Mamy również port lotniczy, gdzie oprócz lotów pasażerskich do takich miast jak Monachium, funkcjonuje też terminal cargo, który w 2014 r. znalazł się na drugim miejscu wśród polskich portów lotniczych w przewozach RFS (Road Feeder Service).

Nasze województwo jest organizatorem szeregu międzynarodowych imprez mających na celu intensyfikację współpracy gospodarczej z zagranicą.

Korzystne położenie geograficzne regionu jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi branży logistycznej, dzięki której Łódzkie stało się silnym zapleczem Polski w tej dziedzinie. Łódzkie to miejsce, gdzie najefektywniej wydaje się środki unijne oraz gdzie odnotowano jeden z największych przyrostów PKB w ostatnich latach. Efektywnym narzędziem stymulującym rozwój gospodarczy regionu jest pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Otrzymaliśmy jedną z największych alokacji w kraju, a suma pieniędzy przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości (bez środków na jednostki naukowo-badawcze) wynosi blisko 268 mln EUR.

Szczególnie zależy nam na mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, które stanowią 98% wszystkich firm i są kluczem do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Nasz region charakteryzuje się dynamicznym i nowatorskim podejściem do gospodarki dzięki młodym, pomysłowym ludziom oraz wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Wynika to z faktu, iż Łódź to trzecie najludniejsze miasto w Polsce i duży, liczący się w kraju ośrodek akademicki. W uczelniach wyższych na naszym terenie uczy się 77,8 tys. studentów, w tym 51,6 tys. w uczelniach państwowych i 26,2 tys. w uczelniach prywatnych.

W Łodzi znajduje się także British International School of the University of Łódź, gdzie dzieci przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych mogą zdobywać wiedzę i edukację na światowym poziomie. To u nas rozwija się jedna z najlepiej ocenianych w kraju Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która W 2020 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana za trzecią strefę na świecie w rankingu stref ekonomicznych przygotowywanym przez fDi Magazine. Zespół analityków dwumiesięcznika z grupy Financial Times uznał ŁSSE także za najlepszą w Europie i najlepszą globalnie dla firm z sektora MŚP.

Region inwestuje w Bionanopark sp. z o. o. w Łodzi będący regionalnym parkiem naukowo-technologicznym.

Łódzkie wie, dokąd zmierza. Mamy opracowaną Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, Regionalną Strategię Innowacji LORIS 2030, Program Kreacji i Promocji Marki oraz bardzo interesujący program Łódzkie Promuje Start-up'y dla młodych, początkujących przedsiębiorców. Korzystne położenie i sprzyjający klimat biznesowy na wszystkich płaszczyznach sprawiają, że w Łódzkiem warto inwestować.

Serdecznie zapraszamy do inwestowania w naszym regionie.

 

Dlaczego warto inwestować w województwie łódzkim:

 • Korzystne położenie geograficzne na przecięciu szlaków komunikacyjnych, w tym szlaku transkontynentalnego Chiny-Europa.
 • Regularne kolejowe połączenie cargo z Chinami (do Chengdu).
 • Atrakcyjne oferty inwestycyjne dla inwestorów na terenie Łodzi i województwa łódzkiego, w tym na obszarach zarządzanych przez Łódzką Specjalną
  Strefę Ekonomiczną S.A.
 • Dobrze rozwinięta infrastruktura gospodarcza stolicy regionu – Łodzi.
 • Liczne szkoły wyższe oraz zawodowe zapewniające absolwentów o najwyższych kompetencjach.
 • Znaczący potencjał naukowo-badawczy łódzkich szkół wyższych i ośrodków naukowych.
 • Łódzkie to atrakcyjne miejsce do pracy, życia i prowadzenia biznesu.
 • Liczne małe oraz średnie przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe.
 • Efektywni i przedsiębiorczy partnerzy biznesowi.
 • Aktywna polityka gospodarcza i proinwestycyjna Samorządu Województwa Łódzkiego.
 • British International School of the University of Łódź – szkoła dla dzieci i młodzieży międzynarodowej.
 • Mikro, małe i średnie firmy mogą korzystać ze środków RPO WŁ za pośrednictwem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, wojewódzkiej jednostki samorządowej wdrażającej RPO WŁ.
 • Źródła wód termalnych: uzdrowisko termalne w Uniejowie; nowe ujęcia wód termalnych w Poddębicach.

Data modyfikacji: sierpień 2023 r.