Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2018 r.

Rok 2018 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w końcu 2018 r. w rejestrze REGON na terenie województwie łódzkiego zarejestrowanych było 247,5 tys. … Continued