Województwo Łódzkie – w centrum Polski, w centrum Europy

Liczba ludności (XII 2023)
2,36 mln osób

(w tym 61,8% w miastach)

Gęstość zaludnienia (XII 2023)
130 osób/km2
Aktywni zawodowo (GUS XII 2023)
1,11 mln osób
Stopa bezrobocia (VI 2024 r.)
5,3%
Powierzchnia
18 219 km2
Stolica regionu
Łódź
Powiaty
24
Gminy
177
Miasta na prawach powiatu
Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice
Największe miasta regionu
Bełchatów, Kutno, Pabianice, Piotrków Trybu­nalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz
PKB (GUS 2021)
6,2%
Liczba uczelni wyższych
20
Liczba podmiotów gospodarczych (GUS II 2024)
284,1 tys.
Liczba studentów (GUS 2022)
69,3 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (GUS IV 2024)
ok. 7,49 tys. PLN
Liczba absolwentów (GUS 2022)
15,8 tys.
Specjalne Strefy Ekonomiczne

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Lotnisko międzynarodowe

Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta

Najważniejsze wyższe uczelnie

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Medyczny

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

z Łódzkiego wszędzie blisko

Region leży w centrum Polski, w centrum Europy i ma świetne połączenia komunikacyjne

W promieniu 200 kilometrów znajdują się niemal wszystkie najważniejsze polskie miasta, a nie dalej niż 1500 kilometrów
- prawie wszystkie europejskie stolice

Infrastruktura

Atutem Łódzkiego jest lokalizacja w środku Polski i w środku Europy. Zaletą centralnego położenia regionu jest jego doskonałe skomunikowanie z polskimi i zagranicznymi miastami (pierwsze miejsce w Polsce pod względem kilometrów autostrad, drugie – z uwagi na łączną liczbę kilometrów autostrad i dróg ekspresowych). Łódzkie leży na przecięciu autostrad A1 i A2 stanowiących część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) łączącej Europę Zachodnią ze Wschodnią (korytarz Morze Północne – Bałtyk) oraz kraje bałtyckie z południową częścią kontynentu (korytarz Bałtyk – Adriatyk). Międzynarodowe znaczenie mają również położona na południe od Łodzi droga ekspresowa S8 oraz trasa ekspresowa S14 (na zachód od miasta). Stolica regionu jest pierwszym miastem w Polsce z pełnym ringiem dróg najwyższych kategorii.

Z Warszawy do Łodzi można dojechać samochodem autostradą A2 w nieco ponad godzi­nę. Z kolei podróż autostradą A1 z Łodzi do Gdańska zajmuje około trzech godzin. Nato­miast do Wrocławia można dojechać drogą ekspresową S8 w ciągu 2 godzin. Planowana jest również budowa drogi ekspresowej S14 jako zachodniej obwodnicy Łodzi łączącej autostradę A2 z drogą ekspresową S8.

Przez województwo łódzkie przebiegają ważne szlaki kolejowe kraju. Są to linie: E20 Warszawa–Kutno–Poznań, Centralna Magistrala Kolejowa łącząca stolicę za Śląskiem i Krakowem, Magistrala Węglowa łącząca Karsznice, Zduńska Wolę, Inowro­cław i Gdynię. Kolejnym ważnym węzłem są Koluszki, które umożliwiają Łodzi połączenia z Warszawą, Lublinem, Katowicami i Krakowem. Kolejowym oknem regionu na świat jest terminal Łódź–Olechów.

To jeden z ważniejszych terminali przeładunkowych cargo w Polsce. Dzięki uruchomieniu tego terminala dynamicznie rozwija się wymiana handlowa z chińskim miastem Chengdu w prowincji Syczuan. Trasa „Nowego Jedwabnego Szlaku", jak nazywają ją Chińczycy, wiedzie z Chengdu przez Kazachstan, Rosję i Białoruś do Łodzi. Chińczycy wybrali Łódź między innymi dlatego, iż usytuowana jest w centrum Europy i towary są w stanie dotrzeć do Francji, Skandynawii, Rosji lub na Bał­kany w ciągu dwóch dni. O rozwój chińskich relacji dba „lokalna ambasada", tj. Regional­ne Biuro Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu, które pomaga w nawiązaniu kontaktów gospodarczych oraz promocji naukowej i kulturalnej.

Atutem województwa łódzkiego jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna, powołana przez władze województwa. ŁKA dowozi turystów, uczniów, studentów i pracowników do najodleglej­szych miejsc regionu. Obsługiwane trasy to: Łódź - Toruń, Łódź - Sieradz, Łódź - Poznań, Łódź - Łowicz, Łódź - Warszawa, Łódź - Radomsko and Łódź - Kutno.

W Łodzi powstaje Dworzec Łódź-Fabryczna – serce nowego centrum stolicy regionu, któ­re będzie głównym elementem Nowego Centrum Łodzi i jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

W odległości 6 kilometrów od centrum Łodzi znajduje się międzynarodowe lotnisko - Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta, obsługujący ruch pasażerski i towarowy. Siatka połączeń rejsowych dynamicznie się roz­wija. Łódzkie lotnisko obsługuje głównie połączenia na kierunku zachodnim (Wielka Brytania, Irlandia, Belgia) oraz południowym (Hiszpania, Włochy).

Na lotnisku funkcjonuje również terminal cargo, który w 2022 roku odprawił ok. 5,5 tysiąca ton frachtu.

W Warszawie oddalonej o 130 km znajduje się Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina, z którego można dotrzeć do ponad stu miejsc na całym świecie.

Gospodarka

Na terenie województwa łódzkiego funkcjonuje około 277 tysięcy podmiotów gospodar­czych, głównie małych i średnich. Firmy te mogą być potencjalnymi kontrahentami i part­nerami (jako poddostawcy części i akcesoriów) dla zagranicznych inwestorów w zakresie współpracy handlowej i inwestycyjnej.

Ponad 97% spośród wszystkich podmiotów to firmy prywatne. Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego wynosi ok.1900.

Województwo łódzkie ma silną i ciągle rozrastającą się o nowe gałęzie gospodarkę. Jest tradycyjnie mocne w przemyśle lekkim, a także w takich branżach, jak: AGD, produkcja materiałów budowlanych, przetwórstwo rolno-spożywcze.

Łódzkie jest wśród najważniejszych polskich ośrodków koncentrujących firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BPO/SSC).

Kolejną branżą jest energetyka, której ważnym ośrodkiem jest Bełchatów, gdzie wytwarza się ponad 20% krajowej energii elektrycznej.

Łódź jest jednym z najważniejszych polskich ośrodków zewnętrznego wsparcia biznesu. Jak wynika z raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020” w stolicy regionu firmy BPO i SSC zatrudniały prawie 30 tys. osób, to jest 8,9% ogółu pracowników tego sektora w Polsce.

Następną kluczową branżą dla regionu jest logistyka, co nie może zaskakiwać biorąc pod uwagę strategiczne położenie regionu. Największym centrum logistycznym w regionie jest Stryków, między innymi ze względu na to, iż leży tuż przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A2. Powstały tam następujące parki logistyczne: Business Park, Segro Logistic Park Stryków, Tulipan Park Stryków, Panattoni Park Stryków oraz siedziby firm z tej branży. Drugim miej­scem o znaczeniu logistycznym jest Piotrków Trybunalski. Również tutaj znajdują się parki logistyczne. Są to: Logistic City Piotrków Distribution Center, P3 Park Piotrków, Centrum Logistyczne Kaufland, Regionalne Centrum Dystrybucji IKEA, Prologis Park Piotrków.

Edukacja

Stolica regionu to ważny ośrodek akademicki. W Łodzi ma siedzibę 6 państwowych uczelni: Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strze­mińskiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera. Ta ostatnia to szkoła z tradycjami, jedna z najstarszych uczelni filmowych na świecie, która kształci reżyserów, operatorów, twórców animacji, montażystów, produ­centów, scenarzystów, fotografików i aktorów. W Łodzi jest aż 21 prywatnych uczelni. W stolicy regionu studiuje ponad 100 tys. osób. Na rynek pracy trafia z nich 18 tys. wysoko wykwalifikowanych absolwentów rocznie.

W roku akademickim 2020/2021 w stolicy regionu i w woj. łódzkim studiowało 76,9 tys. osób.

Edukacja w Łódzkiem to również ośrodki międzynarodowej współpracy naukowej: Alliance Francaise, British Counsil, Katedra Badań Niemcoznawczych, Katedra Amerykanistyki i Mass Mediów, Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego. Poza uczelniami w regionie ulokowane są ważne ośrodki badawcze B+R, w tym przedsta­wicielstwa Polskiej Akademii Nauk: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytut Biologii Medycznej PAN, Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN. W Łodzi istnieje szkoła przeznaczona dla dzieci i młodzieży międzynarodowej British International School of the University of Łódź prowadząca działalność edukacyjną w ję­zyku angielskim, zgodnie z English National Curriculum. Program nauczania obejmuje wszystkie etapy edukacji angielskiej dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.


Data modyfikacji: lipiec 2024 r.