Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 – publikacja GUS

W publikacji zostały przedstawione wybrane zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw dla podmiotów aktywnych, nowo powstałych i zlikwidowanych, dotyczące wszystkich przedsiębiorstw. Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 dostępne są w załączniku oraz tutaj. Źródło: GUS

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2019 roku – informacja sygnalna GUS

Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 243,7 mld PLN w eksporcie oraz 244,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2019 r. – informacja sygnalna GUS

W okresie styczeń – luty br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 158,4 mld PLN w eksporcie oraz 167,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku … Continued

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2017 roku – analiza GUS

GUS dokonał charakterystyki przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób. Zawartość publikacji: podstawowe informacje o wynikach osiąganych z działalności gospodarczej; liczebność i struktura badanej zbiorowości (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności); liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia; … Continued