Informacja GUS nt. obrotów towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2023 roku

  Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – marcu 2023 roku wyniosły w cenach bieżących 418,1 mld PLN w eksporcie oraz 404,5 mld PLN w imporcie. Dodatnie … Continued

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – analiza KIG w okresie I-XI 2022 r.

Krajowa Izba Gospodarcza opublikowała (w oparciu o dane GUS) raport zawierający przegląd sytuacji gospodarczej w branżach w w okresie od stycznia do listopada 2022 r   Raport dostępny jest tutaj: Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach   Źródło: KIG

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – analiza KIG w okresie I-XI 2022 r.

Krajowa Izba Gospodarcza opublikowała (w oparciu o dane GUS) raport zawierający przegląd sytuacji gospodarczej w województwach w w okresie od stycznia do listopada 2022 r.   Raport dostępny jest tutaj: Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach.   Źródło: KIG  

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022 – nowa publikacja GUS

  Główny Urząd Statystyczny opublikował Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022 zawierający informacje charakteryzujące handel zagraniczny towarami oraz dane o międzynarodowym handlu usługami w 2021 r. na tle danych za lata poprzednie. Rocznik opracowany jest w polsko-angielskiej wersji językowej i dostępny … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2022 roku

  Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty w w styczniu – sierpniu br. wyniosły w cenach bieżących 1 024,3 mld PLN w eksporcie oraz 1 083,7 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2022 roku

wpis w: Aktualności - pol | 0

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty w styczniu – lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 893,1 mld PLN w eksporcie oraz 948,3 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2022 roku

  Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – czerwcu  br. wyniosły w cenach bieżących 761,5 mld PLN w eksporcie oraz 814,6 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 53,1 mld … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2021 r.

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym w 2021 według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 316,0 mld PLN w eksporcie oraz 1 323,0 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2022 roku

    Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – maju br. wyniosły w cenach bieżących 625,5 mld PLN w eksporcie oraz 674,8 mld PLN w imporcie. Ujemne … Continued