Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2018 r.

Urząd Statystyczny w Łodzi opublikował „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego”. Wydawnictwo to prezentuje najnowsze dane statystyczne dotyczące istotnych zjawisk społecznych i gospodarczych naszego województwa w 2018 r.   Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2018 r. dostępny w … Continued

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2018 r.

Rok 2018 był kolejnym, w którym odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w końcu 2018 r. w rejestrze REGON na terenie województwie łódzkiego zarejestrowanych było 247,5 tys. … Continued

Informacja WUS w Łodzi nt. działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie łódzkim w 2017 r.

Jak wynika z informacji sygnalnej Łódzkiego Ośrodka Badań Regionalnych, w 2017 r. na terenie województwa łódzkiego badana zbiorowość podmiotów z kapitałem zagranicznym liczyła 926 jednostek – to o 11,0% mniej w porównaniu z rokiem poprzednim, przy średnim spadku w Polsce … Continued