Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 – publikacja GUS

W publikacji zostały przedstawione wybrane zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw dla podmiotów aktywnych, nowo powstałych i zlikwidowanych, dotyczące wszystkich przedsiębiorstw.

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013-2017 dostępne są w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS

Załączniki