O nas

Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, w skrócie RCOIE, jako oficjalny partner Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH) jest dla inwestorów oraz polskich eksporterów bezpośrednim partnerem na terenie woj. łódzkiego.

Działania RCOIE mają na celu wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim jak również inwestowania poza granicami Polski (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-eksport”).

Działania RCOIE mają również na celu zwiększenie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym w woj. łódzkim, poprzez dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w naszym regionie (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-biz”).

RCOIE towarzyszy inwestorom począwszy od wstępnej prezentacji ofert inwestycyjnych poszczególnych gmin i powiatów, aż po uruchomienie projektu inwestycyjnego. Usługi RCOIE obejmują następujące rodzaje informacji:

  • poszukiwanie najlepszego miejsca pod inwestycję w oparciu o potrzeby i wymagania inwestora (lokalizacja, infrastruktura, logistyka, siła robocza itp.);
  • zbieranie danych niezbędnych do opracowania studium wykonalności projektu (statystyki, potencjalni odbiorcy i dostawcy, ramy prawne, obciążenia podatkowe, dostępne zasoby siły roboczej);
  • organizacja przyjazdowych misji do województwa łódzkiego dla zagranicznych inwestorów, do wybranego powiatu/gminy (transport, organizacja spotkań, tłumaczenia);
  • wsparcie w negocjacjach w ramach rozpatrywanych lokalizacji pod inwestycje, pomoc w przygotowaniu pakietu zachęt;
  • wynajdywanie dla firm – eksporterów z terenu województwa łódzkiego adresów potencjalnych partnerów handlowych na zagranicznych rynkach zbytu;
  • organizowanie bezpłatnych spotkań i konferencji dla firm z terenu województwa łódzkiego zainteresowanych podejmowaniem eksportu na zagraniczne rynki;
  • organizowanie dla firm z terenu woj. łódzkiego misji handlowych (odpłatnie) na zagraniczne rynki celem znalezienia partnera do współpracy handlowej lub kooperacyjnej oraz zagranicznych, handlowych misji przyjazdowych do województwa łódzkiego.

Wszelkie informacje udostępniane przez RCOIE podczas przygotowywania projektu inwestycyjnego są poufne.

Usługi RCOIE są bezpłatne


Data modyfikacji: 19.06.2017 r.