O nas

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, w skrócie COIE, jako oficjalny partner Ministerstwa Rozwoju oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. (PAIiH) jest dla inwestorów oraz polskich eksporterów bezpośrednim partnerem na terenie woj. łódzkiego.

Działania COIE mają na celu wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu do informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim jak również inwestowania poza granicami Polski (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-eksport”).

Działania COIE mają również na celu zwiększenie poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym w woj. łódzkim, poprzez dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w naszym regionie (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-biz”).

COIE towarzyszy inwestorom począwszy od wstępnej prezentacji ofert inwestycyjnych poszczególnych gmin i powiatów, aż po uruchomienie projektu inwestycyjnego. Usługi COIE obejmują następujące rodzaje informacji:

  • poszukiwanie najlepszego miejsca pod inwestycję w oparciu o potrzeby i wymagania inwestora (lokalizacja, infrastruktura, logistyka, siła robocza itp.);
  • zbieranie danych niezbędnych do opracowania studium wykonalności projektu (statystyki, potencjalni odbiorcy i dostawcy, ramy prawne, obciążenia podatkowe, dostępne zasoby siły roboczej);
  • organizacja przyjazdowych misji do województwa łódzkiego dla zagranicznych inwestorów, do wybranego powiatu/gminy (transport, organizacja spotkań, tłumaczenia);
  • wsparcie w negocjacjach w ramach rozpatrywanych lokalizacji pod inwestycje, pomoc w przygotowaniu pakietu zachęt;
  • organizowanie bezpłatnych spotkań i konferencji dla firm z terenu województwa łódzkiego zainteresowanych podejmowaniem eksportu na zagraniczne rynki;

Wszelkie informacje udostępniane przez COIE podczas przygotowywania projektu inwestycyjnego są poufne.

Usługi COIE są bezpłatne