Znaczący wzrost wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń-listopad 2022 r.

 

Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie styczeń–listopad 2022 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 43,6 mld EUR (204 mld zł) i była o 27% wyższa niż w analogicznym okresie roku 2021.

Import towarów rolno-spożywczych wyniósł 29,2 mld EUR (136 mld zł) i był o 29,2% wyższy niż przed rokiem. Wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców.

Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 14,4 mld EUR (67 mld zł), o 22,7% wyższym niż w okresie styczeń–listopad 2021 r.

Cała analiza Biura Analiz i Strategii KOWR dostępna jest na stronie KOWR.

 

Źródło: KOWR