Znaczący wzrost wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego w okresie styczeń-październik 2022 r.

 

Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie styczeń–październik 2022 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wzrosła w odniesieniu do analogicznego okresu 2021 r. o 27,3%, do rekordowego poziomu 39,2 mld EUR (183 mld zł).

 

Udział eksportu żywności w polskim eksporcie ogółem wyniósł 13,8% wobec 13,2% w analogicznym okresie 2021 r.

Import towarów rolno-spożywczych w okresie dziesięciu miesięcy 2022 r. osiągnął 26,2 mld EUR (122 mld zł) i był o 29,6% większy niż przed rokiem. Bardzo duży wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców.

 

Cała analiza Biura Analiz i Strategii KOWR dostępna jest na stronie KOWR.

 

Źródło: KOWR