Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2020

Zapraszamy zapoznania się z  publikacją analityczną Głównego Urzędu Statystycznego na temat rozwoju regionalnego kraju, opracowaną na potrzeby monitorowania Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

 

Obejmuje ona diagnozę zjawisk powiązanych z monitorowaniem zagrożeń środowiskowych, procesów demograficznych, uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, gospodarczego (produktywności, przedsiębiorczości i innowacyjności) oraz infrastruktury (podnoszącej konkurencyjność gospodarki i poprawiającej warunki życia), a także potencjału administracyjnego samorządów (w tym ich kondycji finansowej, zarządzania przestrzenią). Zawiera podsumowanie ostatniego dostępnego roku oraz retrospekcję od 2010 r., także w odniesieniu do szesnastu Raportów o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, wydawanych w nowej formule od 2020 r.

W publikacji zaprezentowano analizę zagadnień rozwojowych w przekroju województw (lub regionów NUTS 2), a jednocześnie – tam gdzie pozwalała dostępność danych – również dla obszarów strategicznej interwencji zdefiniowanych w KSRR 2030, czyli Polski Wschodniej, gmin zagrożonych trwałą marginalizacją, miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz delimitacji przestrzennych związanych z wymiarem miejskim.

 

Publikacja Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2020 dostępna jest tutaj.

 

 

Źródło: GUS