Ostateczne dane GUS nt. obrotów towarowych handlu zagranicznego w 2020 r.

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego obroty towarowe handlu zagranicznego w 2020 r. według danych ostatecznych wyniosły w cenach bieżących 1 062,5 mld PLN w eksporcie oraz 1 015,4 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 47,2 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 3,8%, a import spadł o 0,3%.

 

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów (dane ostateczne) w 2020 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

Źródło: GUS