Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – wrzesień 2019 r.

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego1 w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosły w cenach bieżących 745,9 mld PLN w eksporcie oraz 742,3 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 12,3 mld PLN.

W porównaniu ze styczniem – wrześniem 2018 roku eksport wzrósł o 6,5%, a import o 4,1%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS

Załączniki