Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – wrzesień 2023 r.

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – wrzesień br. wyniosły w cenach bieżących 1 204,2 mld PLN w eksporcie oraz 1 160,5 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 43,8 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 70,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 1,7%, a import spadł o 7,5%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 284,5 mld USD, a import 274,2 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 3,8%, a w imporcie spadł o 5,6%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 10,3 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 16,3 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 262,2 mld EUR, a import 252,7 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 3,0%, a w imporcie spadł o 6,4%). Dodatnie saldo wyniosło 9,5 mld EUR, podczas gdy w styczniu – wrześniu 2022 r. wyniosło minus 15,2 mld EUR.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

Źródło: GUS