Comiesięczny przegląd KIG sytuacji gospodarczej w branżach

Kwiecień to pierwszy miesiąc, w którym gospodarcze skutki koronawirusa ujawniły się w pełni. Dane dotyczące całej gospodarki nie pokazują jednak, jak skrajnie różniła się sytuacja pomiędzy poszczególnymi branżami, zwłaszcza w zakresie zmian sprzedaży, zatrudnienia i płac. Zachęcamy do zapoznania się … Continued

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2020

Urząd Statystyczny w Łodzi przygotował najnowszą publikację pt. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego 2020. Obecne wydanie Raportu stanowi kompleksowe opracowanie analityczne odnoszące się do wyzwań rozwojowych kraju i województw zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Zaprezentowane w opracowaniu … Continued

Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 roku

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego1 w okresie styczeń – marzec br. wyniosły w cenach bieżących  254,9 mld PLN w eksporcie oraz 251,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,5 mld PLN, … Continued

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw – najnowsza analiza GUS

W najnowszej publikacji GUS przeanalizował podstawowe dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie prezentowane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w okresach narastających. Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 4/2019 … Continued

Comiesięczny raport makroekonomiczny KIG, czyli jak wypadła polska gospodarka w ostatnich miesiącach

Począwszy od marca statystyki przyniosą znaczny regres aktywności gospodarczej szczególnie widoczne w przemyśle, handlu czy usługach. Jak wyglądają prognozy na najbliższy okres? Na te i inne pytania odpowiada najnowszy Comiesięczny raport makroekonomiczny Krajowej Izby Gospodarczej, który dostępny jest tutaj.   … Continued