Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – październik 2023 r.

 

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – październik br. wyniosły w cenach bieżących 1 349,8 mld PLN w eksporcie oraz 1 301,2 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 48,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 78,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 1,2%, a import spadł o 7,9%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 318,0 mld USD, a import 306,6 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 4,1%, a w imporcie spadł o 5,3%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11,4 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 18,1 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 293,5 mld EUR, a import 283,0 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 2,5%, a w imporcie spadł o 6,7%). Dodatnie saldo wyniosło 10,6 mld EUR, podczas gdy w styczniu – październiku 2022 r. wyniosło minus 16,9 mld EUR.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2023 roku dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

 

Źródło: GUS