Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2024 roku

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – marcu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 376,8 mld PLN w eksporcie oraz 361,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 15,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 15,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 12,4%, a import o 12,8%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 94,5 mld USD, a import 90,7 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 3,6%, a w imporcie o 4,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,8 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 3,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 86,8 mld EUR, a import 83,3 mld EUR (spadł odpowiednio w eksporcie o 4,9%, a w imporcie o 5,4%). Dodatnie saldo wyniosło 3,5 mld EUR, natomiast w styczniu – marcu 2023 r. wyniosło 3,2 mld EUR.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – marzec 2024 roku dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

Źródło: GUS