Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2024 roku

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego1 w styczniu – lutym 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 247,8 mld PLN w eksporcie oraz 237,6 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 10,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 8,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 10,0%, a import o 11,1%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 62,2 mld USD, a import 59,6 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,5%, a w imporcie o 2,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,6 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 1,9 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 56,9 mld EUR, a import 54,5 mld EUR (spadł odpowiednio w eksporcie o 3,2%, a w imporcie o 4,3%). Dodatnie saldo wyniosło 2,4 mld EUR, natomiast w styczniu – lutym 2023 r. wyniosło 1,8 mld EUR.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2024 roku dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

Źródło: GUS