Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – kwietniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 505,6 mld PLN w eksporcie oraz 487,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 18,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 9,9%, a import o 10,3%.

 

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – kwietniu 2024 r. wyniosły w cenach bieżących 505,6 mld PLN w eksporcie oraz 487,2 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2023 roku wyniosło 18,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku eksport spadł o 9,9%, a import o 10,3%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 126,8 mld USD, a import 122,1 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 1,1%, a w imporcie o 1,5%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 4,6 mld USD, w analogicznym okresie 2023 r. wyniosło 4,2 mld USD.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – kwiecień 2024 roku dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

 

Źródło: GUS