Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień 2023 r.

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – grudzień 2023 r. wyniosły w cenach bieżących 1 604,1 mld PLN w eksporcie oraz 1 555,4 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 48,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 93,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport spadł o 0,9%, a import o 9,1%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 379,7 mld USD, a import 368,3 mld USD (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 3,8%, a w imporcie spadł o 4,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 11,4 mld USD, w analogicznym okresie 2022 r. wyniosło minus 21,2 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 351,0 mld EUR, a import 340,5 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 1,4%, a w imporcie spadł o 7,0%). Dodatnie saldo wyniosło 10,6 mld EUR, podczas gdy w styczniu – grudniu 2022 r. wyniosło minus 20,0 mld EUR.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2023 roku dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

Źródło: GUS