Najnowsze dane GUS nt. koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach

Jak podał w najnowszej informacji sygnalnej GUS, w maju br. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się dalsze pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) przy odbiciu w zakresie oczekiwań („prognoz”).

 

Publikacja Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach – maj 2020 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

Źródło: GUS