Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku – analiza GUS

 

Zapraszamy zapoznania się z  publikacją analityczną Głównego Urzędu Statystycznego sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne.

Prezentowane są również informacje o jednostkach zagranicznych, w tym o ich liczbie, liczbie pracujących, rodzaju prowadzonej działalności, kraju lokalizacji, przynależności do grupy przedsiębiorstw, jak również wyniki finansowe jednostek zagranicznych: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, przychody netto ze sprzedaży na eksport, zakupy z importu oraz nakłady na rzeczowe aktywa trwałe.

Ponadto, w publikacji przedstawiono wybrane dane dotyczące zagranicznych jednostek zależnych (statystyka Outward FATS).

 

Publikacja Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

 

Źródło: GUS