Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku – analiza GUS

Zapraszamy zapoznania się z  publikacją analityczną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dotycząca wielkości i struktury zaangażowanego kapitału (w tym kapitału zagranicznego), kraju jego pochodzenia oraz podstawowych wyników finansowych i wskaźników ekonomicznych. Ponadto, przedstawiono również wybrane dane dotyczące struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (statystyka Inward FATS).

 

Przedstawiona zbiorowość obejmuje podmioty posiadające w końcu 2020 roku kapitał pochodzący od inwestorów zagranicznych, niezależnie od jego wielkości, struktury i udziału w kapitale podstawowym, a także kraju pochodzenia.

 

Publikacja Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2020 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

 

Źródło: GUS