Sytuacja społeczno-gospodarcza województw w II kw. 2019 r. – publikacja GUS

Publikacja zawiera szereg informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw.

Wszystkie prezentowane kategorie zostały przedstawione w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych lub narastająco.

Publikacja „Sytuacja społeczno-gospodarcza województw” dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS

Załączniki