Prognozy NBP dotyczące gospodarki Polski

 
Jakie będą średnioroczne inflacja CPI, tempo wzrostu PKB, stopa referencyjna NBP w latach 2021-2023? Narodowy Bank Polski opublikował swoją kwartalną Ankietę Makroekonomiczną. Dane bazują na prognozach ekonomistów, analityków najlepszych instytucji finansowych, ośrodków analityczno-badawczych oraz organizacji pracodawców, pracobiorców i przedsiębiorców.

NBP do swojej Ankiety Makroekonomicznej co kwartał zasięga opinii u profesjonalnych prognostów nt. przyszłych wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych dla polityki pieniężnej.

Ankieta Makroekonomiczna NBP (NBP Survey of Professional Forecasters) jest adresowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, tj. analityków sektora finansowego, przedstawicieli placówek naukowych, jak również ekspertów organizacji pracowników i pracodawców. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Badanie odbywa się w ostatnich 2 tygodniach tych miesięcy.

Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP są dostępne w załączaniu.

Źródło: NBP, KIG

Załączniki