Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń–lipiec 2021 r. – analiza KOWR

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeanalizował eksport towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie siedmiu miesięcy 2021 r. Odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski – od stycznia do lipca 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 20,5 mld EUR, o 5,2% więcej niż rok wcześniej.

W ocenie ekspertów Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wzrost eksportu był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro. Dobre wyniki eksportu były również wynikiem gospodarczego odbicia, szczególnie w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

 

Cała analiza KOWR dostępna jest tutaj: Pozytywne tendencje w polskim eksporcie artykułów rolno-spożywczych w okresie styczeń–lipiec 2021 r.

 

Źródło: KOWR