Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2021 roku

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym styczniu 2021 r. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 86,6 mld PLN w eksporcie oraz 82,9 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,7 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 1,1 mld PLN. W porównaniu ze styczniem 2020 roku eksport wzrósł o 1,0%, a import spadł o 2,0%.

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 23,5 mld USD, a import 22,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 4,8%, a w imporcie o 1,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 1,0 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 0,3 mld USD.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu 2021 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

Źródło: GUS

Załączniki