Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – październik 2019 r.

Jak podał GUS w informacji sygnalnej, obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – październik br. wyniosły w cenach bieżących 845,4 mld PLN w eksporcie oraz 840,8 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie
4,6 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku
ubiegłego wyniosło minus 13,8 mld PLN.

W porównaniu ze styczniem – październikiem 2018 roku eksport wzrósł o 6,7%, a import o 4,3%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS


Załączniki