Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2022 roku

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – marcu br. wyniosły w cenach bieżących 361,5 mld PLN w eksporcie oraz 391,5 mld PLN w imporcie.

 

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 30,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 10,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 18,0%, a import o 32,3%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-marzec 2022 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

 

Źródło: GUS

Załączniki