Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2019 roku – informacja sygnalna GUS

Obroty towarowe handlu zagranicznego w pierwszym kwartale br. wyniosły w cenach bieżących 243,7 mld PLN w eksporcie oraz 244,8 mld PLN w imporcie.

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,1 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,8 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – marcem 2018 roku eksport wzrósł o 7,6%, a import o 5,4%.

Więcej informacjo dostępnych jest w informacji sygnalnej GUS dostępnej w załączniku oraz tutaj

 

 

Źródło: GUS


 

Załączniki