Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2022 roku

 

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – maju br. wyniosły w cenach bieżących 625,5 mld PLN w eksporcie oraz 674,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 49,3 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie i wyniosło 16,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku eksport wzrósł o 20,4%, a import o 34,3%.

 

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-maj 2022 r. dostępna jest w załączniku oraz na stronie GUS.

 

Źródło: GUS

Załączniki