Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2021 roku

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym w styczniu-maju br. wyniosły w cenach bieżących 512,2 mld PLN w eksporcie oraz 496,2 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 16,0 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 8,8 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 28,6%, a import o 27,4%

 

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-maj 2021 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

Źródło: GUS

Załączniki