Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 roku

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym w okresie styczeń – maj br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 393,3 mld PLN w  eksporcie oraz  384,3 mld PLN w imporcie.

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 7,4% i o 9,6%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – maj 2020 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

Źródło: GUS