Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2019 r. – informacja sygnalna GUS

W okresie styczeń – luty br. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 158,4 mld PLN w eksporcie oraz 167,8 mld PLN w imporcie.

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 4,3 mld PLN. W porównaniu ze styczniem – lutym 2018 roku eksport wzrósł o 8,6%, a import o 11,7%.

Więcej informacjo dostępnych jest w informacji sygnalnej GUS dostępnej w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS