Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym w okresie styczeń – listopad 2020 r. obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 960,8 mld PLN w eksporcie oraz 909,8 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 51,0 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,6 mld PLN.

W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku eksport wzrósł o 1,5%, a import spadł o 3,3%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – listopad 2020 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

Źródło: GUS

Załączniki