Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2021 roku

 

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym w styczniu-lipcu br. Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – lipcu br. wyniosły w cenach bieżących 726,9 mld PLN w eksporcie oraz 712,7 mld PLN w imporcie.

 

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 14,2 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 19,2 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 26,0%, a import o 27,8%.

 

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-lipiec 2021 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

 

 

Źródło: GUS