Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty towarowe w okresie styczeń – kwiecień br. wyniosły w cenach bieżących 320,8 mld PLN w eksporcie oraz 317,5 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 3,3 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 1,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 5,3% i o 5,8%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – kwiecień 2020 r. dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS

Załączniki