Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń–grudzień 2019 r.

wpis w: Aktualności - pol | 0

 

Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2019 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 005,8 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,9 mld PLN, podczas gdy w 2018 r. roku wyniosło minus 19,5 mld PLN. W porównaniu z 2018 rokiem eksport wzrósł o 6,6%, a import o 3,6%.

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS

Załączniki