Nadal dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeanalizował eksport towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie dziesięciu miesięcy 2021 r. Odnotowano wzrost wartości eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski. Od stycznia do października 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 30,5 mld EUR (138,8 mld zł), o 6,7% więcej niż rok wcześniej.

 

W ocenie ekspertów Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wzrost eksportu był wynikiem znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym po lockdownie w pierwszej połowie roku, rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującego się popytu na polskie produkty.

Ponad 72% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 22 mld EUR, co oznaczało wzrost o 8% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Największe przychody z eksportu uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (7,6 mld EUR, wzrost o 6%), Niderlandów i Francji (po 1,8 mld EUR, wzrost odpowiednio o 10% i 13%), Włoch (1,6 mld EUR, wzrost o 6%) i Czech (1,3 mld EUR, wzrost o 2%).

Cała analiza KOWR dostępna jest tutaj: Nadal dobre wyniki w eksporcie artykułów rolno-spożywczych

 

 

Źródło: KOWR