Informacja GUS o działalności przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2019 roku 1 848 podmiotów z siedzibą w Polsce (spadek w stosunku do 2018 roku o 0,6%) wykazało zaangażowanie w 3 979 jednostkach za granicą w postaci udziałów, oddziałów lub innej formie (wzrost o 3,4% w porównaniu z 2018 rokiem).

Najwięcej jednostek zagranicznych miało swoje siedziby w Niemczech, Czechach, na Ukrainie oraz w Rosji.

Publikacja Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 roku dostępna jest w załączniku oraz tutaj.

Źródło: GUS