Eksport i import w okresie styczeń – luty 2023 r.

Zgodnie z najnowszą informacją sygnalną Głównego Urzędu Statystycznego o sytuacji w handlu zagranicznym, obroty w w styczniu – lutym br. wyniosły w cenach bieżących 267,0 mld PLN w eksporcie oraz 244,0 mld PLN w imporcie.

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 23,0 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 roku wyniosło minus 5,1 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku eksport wzrósł o 13,0%, a import o 1,0%.

 

Publikacja Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu-lutym 2023 roku.

 

Źródło: GUS