Eksport i import w okresie I-IV 2020 r. – analiza ekonomiczna KIG

Krajowa Izba Gospodarcza dokonała analizy danych o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku, które 17 czerwca br. zaprezentował Główny Urząd Statystyczny.

Komentarz ekonomistki Izby nt. tego, jak kształtował się eksport i import w okresie I-IV 2020 r. dostępny jest tutaj.

 

Źródło: KIG