Eksport artykułów rolno-spożywczych wciąż rośnie – analiza KOWR za I kw. 2021 r.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeanalizował eksport towarów rolno-spożywczych z Polski w okresie czterech miesięcy 2021 r.  Od stycznia do kwietnia 2021 r. sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła 11,6 mld EUR, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

W ocenie ekspertów Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wzrost eksportu był wynikiem rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców, dobrym przygotowaniem krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz utrzymującym się popytem na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych wspierał korzystny dla eksporterów kurs złotego względem euro i dolara amerykańskiego. Jednocześnie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 7,7 mld EUR i był nieznacznie (o 0,4%) niższy niż przed rokiem.

Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. o 8,7%, osiągając 3,9 mld EUR.

Cała analiza KOWR dostępna jest tutaj: Eksport artykułów rolno-spożywczych wciąż rośnie

 

Źródło: KOWR