Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku – analiza GUS

GUS dokonał charakterystyki przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2018 roku.

Zawartość publikacji:

  • podstawowe informacje o wynikach osiąganych z działalności gospodarczej;
  • liczebność i struktura badanej zbiorowości (forma prawna, rodzaj prowadzonej działalności);
  • liczba i struktura pracujących z uwzględnieniem właścicieli, zatrudnienie i wynagrodzenia;
  • przychody i koszty;
  • ponoszone nakłady na środki trwałe, wartość brutto środków trwałych;
  • wskaźniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób.

Analiza dostępna jest w załączonym pliku oraz tutaj.

 

Źródło: GUS