Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018 – analiza GUS

GUS przeanalizował działalność innowacyjną przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) w latach 2016 – 2018.

Wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu, stosowanych w ramach badania Community Innovation Survey (CIS 2018) dostępne są tutaj lub w załączniku.

 

Źródło: GUS